Spolek chovatelů včely tmavé | Mikulášská 455/9 326 00 Plzeň

Spolek chovatelů včely tmavé

Apis mellifera mellifera


V České republice je již několik příznivců tohoto plemene, kteří se rozhodli založit Spolek chovatelů včely tmavé. Členové si jsou vědomi existence Apis mellifera mellifera (Linnaeus, 1758) na území českých zemí jako původního plemene (poddruhu) a rozhodli se hledat a uchovat zbytky této populace včel pro budoucí generace. Zároveň spatřují v tomto plemeni genetickou rezervu pro zušlechťování včelstev především z hlediska vitality a odolnosti vůči parazitům, zejména roztoči Varroa destructor. Spolek je připraven k dialogu při řešení vzájemné koexistence s dalšími v ČR chovanými plemeny.